climate change

สาระน่ารู้

ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ Climate Change เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ แวดวงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างทำการศึกษาวิจัยหาสาเหตุและหาทางป้องกัน รวมทั้งหาแนวทางที่จะปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เว้นแม้แต่แวดวงภาพยนตร์ที่รณรงค์ให้ประชากรโลกหันมาตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยถ่ายทอดออกมาทางภาพยนตร์และซีรีย์หลายเรื่องหลายภาษา วันนี้เราจะมาเสนอภาพยนตร์ที่ไม่เพียงสนุกและมีคุณภาพ แต่ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอีกด้วย The Day After Tomorrow : Roland…